Numnuums
Home Theme Ask me anything

Dom säger att dom vill hjälpa en men istället ger dom en bara mer problem i livet genom att stämpla en som en knarkare. Jävla skit system vi har i sverige jag är inte emot er men seriöst vad fan äre här. Böter..Rättegång… Bara för en jävla liten sak. Jag frågade t.om snällt om dom kunde skjutsa hem mig efter men nää dom släpper av mig i thorildsplan och säger att jag får åka hem även när jag inte ens hade nånting att åka på. Jävla snut horungar jävla idioter hela jävla bunten. GÅ OCH DÖ

JÄVLA POLISER JÄVLA MARIA POL HELVETES JÄVLA FITTHORUNGAR HELA JÄVLA BUNTEN JÄVLA IDIOTER!!!!!!!!!!!!!

After all these years… I have realized that i am nothing. What people told me was truth, People leave me. I dont want to sound like an attention whore but.. all ive ever wanted was just someone who is there for me and is able to talk to me.. Just having that feeling that people ignore you. People ignore me. To them im nothing. Thats how i feel. Im nothing but a piece of shit who doesnt deserve anything good in life. Sometimes i just want to disappear. Funny thing though is that nobody is going to read this haha i just want to disappear please. 

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter